Most of you have probably noticed that we’ve started to introduce a new code to
Universe@Home. The changes are content-related (new models of astrophysical
phenomena) as well as technical (errors in the code). We hope that they will
solve the problems some of you encountered in the previous version of the code.

We’re still going to do research oriented towards binary stars and their
influence on their surroundings. New results, which will be published shortly,
have indicated new directions. Thanks to your help, our work will be continued!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapewne część*z Was już zauważyła, że zaczęliśmy wprowadzać nowy kod na
Universe@Home. Zmiany dotyczą natury merytorycznej (nowe modele zjawisk
astrofizycznych), jak i technicznych (błędy w kodzie). Mamy nadzieję, że
rozwiążą one również problemy jakie niektórzy z Was napotkali w poprzedniej
wersji kodu.

Dalej zamierzamy prowadzić badania nakierunkowane na gwiazdy podwójne i ich
wpływ na otoczenie. Nowe rezultaty, które już niedługo powinny
zostać*opublikowane, wskazały nam nowe kierunki. Dzięki
waszej pomocy mamy zamiar dalej nad nimi pracować!

More...