AAS Nova, a service run by American Astronomical Society, featured our research on ultraluminous X-ray sources! Authors of the note emphasize the fact that data was acquired through volunteer computing. You can see the note on
http://aasnova.org/2017/09/29/identi...-x-ray-beasts/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AAS Nova, serwis prowadzony przez Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne, wyróżnił nasze badania nad ultrajasnymi źródłami rentgenowskimi. Autorzy informacji podkreślili, że dane zostały otrzymane przez obliczenia wolontariackie. Artykuł można znaleźć*pod (english only):
http://aasnova.org/2017/09/29/identi...-x-ray-beasts/

More...