Ze wzgl?du na ograniczenia silnika forum, zdecydowa?em si? na opublikowanie posta o teoretycznym aspekcie pracy nad nasz? aplikacj? GPU na blogu DobreProgramy

I have published some theoretical informations about GPU aspects of our application on DobreProgramy portal (in Polish).

More...